Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3 x 9 =
3 x 7 =
3 x 3 =
3 x 10 =
3 x 3 =
3 x 3 =
3 x 9 =
3 x 4 =
3 x 10 =
3 x 7 =
3 x 4 =
3 x 3 =
3 x 5 =
3 x 5 =
3 x 8 =
3 x 5 =
3 x 9 =
3 x 1 =
3 x 9 =
3 x 7 =
3 x 5 =
3 x 3 =
3 x 6 =
3 x 9 =
3 x 1 =
5 x 3 =
4 x 3 =
4 x 3 =
7 x 3 =
7 x 3 =
3 x 3 =
3 x 3 =
5 x 3 =
9 x 3 =
3 x 3 =
2 x 3 =
3 x 3 =
7 x 3 =
7 x 3 =
4 x 3 =
4 x 3 =
4 x 3 =
1 x 3 =
10 x 3 =
1 x 3 =
6 x 3 =
2 x 3 =
2 x 3 =
3 x 3 =
1 x 3 =
3 x 2 =
3 x 10 =
3 x 7 =
3 x 10 =
3 x 8 =
3 x 3 =
3 x 6 =
3 x 7 =
3 x 0 =
3 x 3 =
3 x 0 =
3 x 8 =
3 x 8 =
3 x 1 =
3 x 5 =
3 x 4 =
3 x 8 =
3 x 0 =
3 x 9 =
3 x 4 =
3 x 2 =
3 x 1 =
3 x 9 =
3 x 10 =
3 x 2 =