Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4 x 6 =
4 x 4 =
4 x 9 =
4 x 5 =
4 x 6 =
4 x 4 =
4 x 3 =
4 x 4 =
4 x 7 =
4 x 2 =
4 x 6 =
4 x 9 =
4 x 6 =
4 x 8 =
4 x 5 =
4 x 7 =
4 x 3 =
4 x 8 =
4 x 8 =
4 x 4 =
4 x 7 =
4 x 2 =
4 x 8 =
4 x 3 =
4 x 3 =
5 x 4 =
8 x 4 =
4 x 4 =
2 x 4 =
3 x 4 =
6 x 4 =
4 x 4 =
8 x 4 =
4 x 4 =
2 x 4 =
2 x 4 =
2 x 4 =
6 x 4 =
6 x 4 =
3 x 4 =
3 x 4 =
5 x 4 =
3 x 4 =
6 x 4 =
10 x 4 =
1 x 4 =
3 x 4 =
2 x 4 =
9 x 4 =
9 x 4 =
4 x 0 =
4 x 0 =
4 x 9 =
4 x 5 =
4 x 3 =
4 x 1 =
4 x 10 =
4 x 3 =
4 x 6 =
4 x 7 =
4 x 8 =
4 x 7 =
4 x 4 =
4 x 0 =
4 x 5 =
4 x 8 =
4 x 3 =
4 x 4 =
4 x 0 =
4 x 0 =
4 x 4 =
4 x 4 =
4 x 2 =
4 x 0 =
4 x 5 =