Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
7 x 10 =
7 x 8 =
7 x 1 =
7 x 7 =
7 x 9 =
7 x 2 =
7 x 3 =
7 x 9 =
7 x 1 =
7 x 7 =
7 x 9 =
7 x 1 =
7 x 3 =
7 x 3 =
7 x 7 =
7 x 3 =
7 x 7 =
7 x 5 =
7 x 7 =
7 x 5 =
7 x 10 =
7 x 6 =
7 x 6 =
7 x 4 =
7 x 7 =
10 x 7 =
5 x 7 =
4 x 7 =
6 x 7 =
9 x 7 =
2 x 7 =
2 x 7 =
9 x 7 =
2 x 7 =
9 x 7 =
1 x 7 =
1 x 7 =
10 x 7 =
2 x 7 =
7 x 7 =
10 x 7 =
1 x 7 =
10 x 7 =
10 x 7 =
9 x 7 =
4 x 7 =
1 x 7 =
7 x 7 =
7 x 7 =
5 x 7 =
7 x 4 =
7 x 0 =
7 x 8 =
7 x 2 =
7 x 10 =
7 x 10 =
7 x 9 =
7 x 5 =
7 x 3 =
7 x 0 =
7 x 5 =
7 x 1 =
7 x 7 =
7 x 7 =
7 x 4 =
7 x 5 =
7 x 0 =
7 x 10 =
7 x 10 =
7 x 9 =
7 x 0 =
7 x 4 =
7 x 2 =
7 x 1 =
7 x 10 =