Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
164
+817

  822
+187

166
+888

  108
+416

375
+894

  172
+274

190
+871

  703
+496

447
+610

  775
+105

674
+384

  874
+346

98
+656

  504
+928

975
+828

  395
+129

648
+208

  255
+732

105
+276

  156
+395

179
+241

  604
+281

120
+299

  711
+482