Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
826
+743

  519
+435

99
+647

  642
+625

404
+215

  400
+792

238
+501

  807
+764

426
+787

  216
+453

813
+472

  493
+416

467
+660

  972
+650

591
+397

  590
+410

149
+99

  777
+160

680
+413

  718
+74

563
+108

  799
+719

545
+600

  488
+890