Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
790
+254

  548
+167

621
+85

  816
+90

793
+698

  573
+738

600
+896

  453
+95

172
+691

  189
+662

907
+579

  795
+127

948
+690

  415
+616

907
+414

  354
+692

603
+821

  792
+215

838
+602

  243
+627

307
+734

  371
+826

634
+742

  853
+724