Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
72
+13

  55
+27

44
+92

  43
+14

23
+61

  15
+68

77
+35

  29
+69

14
+63

  50
+19

94
+89

  11
+19

76
+69

  41
+25

82
+72

  91
+53

75
+45

  71
+19

36
+13

  23
+49

65
+29

  17
+42

54
+36

  10
+58