Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
80
+75

  41
+21

84
+62

  29
+36

81
+97

  15
+12

63
+32

  18
+40

32
+19

  75
+52

17
+25

  94
+97

80
+65

  14
+42

100
+43

  82
+79

17
+22

  91
+92

75
+19

  27
+56

16
+32

  59
+69

55
+67

  99
+77