Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
9 + 17 =
2 + 5 =
15 + 2 =
2 + 13 =
0 + 1 =
7 + 2 =
16 + 4 =
7 + 8 =
3 + 14 =
9 + 17 =
20 + 8 =
6 + 16 =
9 + 2 =
4 + 7 =
6 + 2 =
17 + 16 =
20 + 20 =
1 + 14 =
1 + 3 =
7 + 1 =
4 + 14 =
4 + 0 =
19 + 12 =
9 + 1 =
5 + 19 =
19 + 4 =
7 + 5 =
0 + 16 =
7 + 4 =
2 + 14 =
7 + 20 =
10 + 6 =
19 + 11 =
20 + 0 =
14 + 6 =
2 + 19 =
0 + 6 =
20 + 19 =
19 + 8 =
0 + 3 =
7 + 19 =
8 + 14 =
4 + 8 =
9 + 11 =
13 + 12 =
5 + 20 =
11 + 15 =
5 + 10 =
5 + 4 =
11 + 20 =
11 + 13 =
18 + 11 =
20 + 18 =
9 + 18 =
6 + 9 =
0 + 13 =
8 + 9 =
6 + 12 =
17 + 16 =
3 + 9 =
7 + 8 =
9 + 19 =
2 + 14 =
8 + 8 =
19 + 20 =
7 + 9 =
12 + 5 =
20 + 11 =
2 + 9 =
8 + 8 =
19 + 9 =
1 + 6 =
18 + 7 =
19 + 15 =
2 + 1 =