Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
0 + 6 =
6 + 0 =
17 + 15 =
7 + 20 =
19 + 3 =
18 + 17 =
14 + 18 =
18 + 1 =
18 + 7 =
4 + 3 =
13 + 17 =
18 + 5 =
12 + 0 =
20 + 15 =
4 + 13 =
19 + 4 =
19 + 5 =
4 + 15 =
0 + 11 =
15 + 19 =
15 + 13 =
16 + 8 =
11 + 13 =
9 + 8 =
20 + 14 =
11 + 13 =
11 + 8 =
19 + 2 =
9 + 18 =
18 + 14 =
10 + 17 =
18 + 8 =
2 + 1 =
3 + 2 =
13 + 19 =
1 + 8 =
12 + 17 =
17 + 2 =
10 + 6 =
11 + 9 =
20 + 1 =
2 + 10 =
10 + 0 =
13 + 20 =
19 + 11 =
13 + 9 =
7 + 11 =
18 + 9 =
13 + 0 =
12 + 6 =
20 + 13 =
14 + 11 =
9 + 10 =
13 + 19 =
16 + 4 =
8 + 16 =
5 + 11 =
6 + 16 =
11 + 20 =
16 + 10 =
10 + 9 =
19 + 18 =
20 + 16 =
7 + 12 =
17 + 19 =
19 + 16 =
11 + 12 =
7 + 0 =
2 + 0 =
19 + 19 =
4 + 7 =
15 + 10 =
18 + 0 =
5 + 9 =
0 + 1 =