Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
9

1
 + 8

1
=
6

24
 + 2

6
=
9

4
 + 6

8
=
1

6
 + 6

3
=
8

1
 + 8

5
=
1

10
 + 9

7
=
9

35
 + 4

5
=
5

2
 + 4

3
=
2

3
 + 7

1
=
9

45
 + 7

9
=
8

6
 + 9

3
=
2

5
 + 9

4
=