Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1

7
 + 6

6
=
1

27
 + 2

3
=
3

9
 + 9

9
=
6

4
 + 8

10
=
4

8
 + 3

10
=
2

5
 + 1

10
=
9

70
 + 6

7
=
2

6
 + 2

5
=
2

1
 + 3

7
=
3

24
 + 6

4
=
5

3
 + 10

5
=
6

5
 + 10

8
=