Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
655 : 25 =5848 : 62 =3715 : 13 =3657 : 68 =9661 : 99 =5430 : 11 =6504 : 94 =5473 : 94 =2658 : 64 =1440 : 53 =5223 : 73 =7962 : 48 =3869 : 74 =5537 : 27 =2588 : 15 =6401 : 39 =2339 : 30 =9011 : 64 =2685 : 33 =2512 : 31 =2570 : 81 =2566 : 91 =7361 : 82 =8434 : 10 =