Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
76 : 1 =378 : 9 =248 : 8 =204 : 4 =50 : 2 =126 : 3 =40 : 2 =97 : 1 =384 : 4 =696 : 8 =90 : 9 =360 : 6 =765 : 9 =162 : 2 =210 : 3 =430 : 5 =105 : 3 =234 : 6 =153 : 9 =28 : 4 =50 : 5 =192 : 3 =384 : 6 =186 : 6 =