Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
828 : 9 =284 : 4 =192 : 4 =783 : 9 =602 : 7 =46 : 1 =396 : 9 =340 : 5 =400 : 4 =22 : 1 =168 : 4 =368 : 8 =665 : 7 =72 : 3 =240 : 3 =91 : 7 =144 : 8 =60 : 6 =243 : 9 =118 : 2 =71 : 1 =42 : 2 =776 : 8 =531 : 9 =