Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
118 : 2 =384 : 6 =108 : 6 =657 : 9 =69 : 1 =100 : 1 =266 : 7 =576 : 8 =47 : 1 =73 : 1 =336 : 7 =48 : 2 =30 : 1 =194 : 2 =135 : 9 =399 : 7 =16 : 2 =96 : 3 =86 : 1 =95 : 5 =26 : 2 =320 : 5 =348 : 4 =140 : 4 =