Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
820 : 82 =180 : 45 =186 : 31 =46 : 46 =66 : 66 =83 : 83 =102 : 17 =460 : 46 =616 : 88 =266 : 38 =48 : 16 =276 : 46 =98 : 49 =192 : 96 =112 : 28 =520 : 52 =306 : 34 =252 : 42 =344 : 43 =630 : 63 =336 : 84 =135 : 15 =480 : 96 =756 : 84 =