Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
630 + x = 899
x=


539 + x = 957
x=


104 + x = 549
x=


82 + x = 109
x=


270 + x = 289
x=


449 + x = 609
x=


26 + x = 222
x=


119 + x = 591
x=


574 + x = 656
x=


131 + x = 668
x=


476 - x = 291
x=


720 - x = 688
x=


154 - x = 80
x=


199 - x = 79
x=


343 - x = 145
x=


851 - x = 205
x=


123 - x = 100
x=


804 - x = 540
x=


996 - x = 909
x=


416 - x = 119
x=


x - 19 = 844
x=


x - 1 = 21
x=


x - 85 = 138
x=


x - 211 = 265
x=


x - 453 = 486
x=


x - 952 = 990
x=


x - 384 = 542
x=


x - 636 = 915
x=


x - 25 = 227
x=


x - 50 = 88
x=