Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
16 + x = 18
x=


8 + x = 15
x=


2 + x = 5
x=


2 + x = 13
x=


2 + x = 2
x=


11 + x = 14
x=


11 + x = 14
x=


12 + x = 13
x=


10 + x = 12
x=


9 + x = 9
x=


18 - x = 2
x=


11 - x = 2
x=


15 - x = 10
x=


2 - x = 2
x=


12 - x = 5
x=


18 - x = 9
x=


5 - x = 3
x=


20 - x = 10
x=


17 - x = 11
x=


12 - x = 11
x=


x - 0 = 2
x=


x - 11 = 13
x=


x - 0 = 0
x=


x - 9 = 15
x=


x - 0 = 1
x=


x - 11 = 11
x=


x - 0 = 5
x=


x - 1 = 1
x=


x - 2 = 14
x=


x - 4 = 12
x=