Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3 + x = 3
x=


2 + x = 9
x=


14 + x = 18
x=


1 + x = 4
x=


1 + x = 7
x=


4 + x = 5
x=


12 + x = 14
x=


4 + x = 11
x=


17 + x = 20
x=


2 + x = 18
x=


7 - x = 2
x=


5 - x = 1
x=


5 - x = 1
x=


15 - x = 15
x=


4 - x = 4
x=


12 - x = 5
x=


16 - x = 1
x=


11 - x = 7
x=


16 - x = 12
x=


14 - x = 2
x=


x - 16 = 17
x=


x - 8 = 16
x=


x - 4 = 15
x=


x - 12 = 17
x=


x - 2 = 2
x=


x - 8 = 16
x=


x - 19 = 19
x=


x - 1 = 11
x=


x - 0 = 3
x=


x - 0 = 1
x=