Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
9 x X = 9
X=
6 x X = 48
X=
6 x X = 42
X=
9 x X = 54
X=
1 x X = 10
X=
7 x X = 7
X=
3 x X = 18
X=
6 x X = 42
X=
7 : x = 7
x=
10 : x = 1
x=
6 : x = 6
x=
7 : x = 7
x=
8 : x = 1
x=
15 : x = 3
x=
30 : x = 3
x=
15 : x = 5
x=
x : 2 = 8
x=
x : 4 = 8
x=
x : 4 = 7
x=
x : 7 = 3
x=
x : 3 = 5
x=
x : 1 = 3
x=
x : 10 = 6
x=
x : 2 = 7
x=