Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
59 x X = 3953
X=


43 x X = 1892
X=


75 x X = 75
X=


54 x X = 702
X=


24 x X = 240
X=


1680 : x = 35
x=


504 : x = 21
x=


1551 : x = 33
x=


3876 : x = 68
x=


3835 : x = 59
x=


x : 11 = 53
x=


x : 87 = 22
x=


x : 90 = 49
x=


x : 75 = 49
x=


x : 72 = 70
x=