Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
19 x X = 418
X=


42 x X = 546
X=


9 x X = 324
X=


43 x X = 1634
X=


36 x X = 216
X=


912 : x = 38
x=


925 : x = 37
x=


1517 : x = 37
x=


432 : x = 16
x=


552 : x = 46
x=


x : 10 = 50
x=


x : 9 = 20
x=


x : 44 = 34
x=


x : 38 = 48
x=


x : 10 = 15
x=