Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4 x X = 96
X=


19 x X = 342
X=


46 x X = 322
X=


12 x X = 228
X=


6 x X = 12
X=


690 : x = 23
x=


182 : x = 13
x=


90 : x = 9
x=


1488 : x = 31
x=


888 : x = 37
x=


x : 31 = 32
x=


x : 46 = 15
x=


x : 11 = 14
x=


x : 33 = 8
x=


x : 35 = 5
x=