Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
5 + x = 3
x=


8 + x = 9
x=


6 + x = 13
x=


9 + x = 14
x=


17 + x = 10
x=


3 + x = 6
x=


12 + x = 14
x=


8 + x = 12
x=


12 + x = 13
x=


16 + x = 3
x=


1 - x = 19
x=


4 - x = 9
x=


17 - x = 5
x=


18 - x = 14
x=


6 - x = 7
x=


12 - x = 8
x=


11 - x = 20
x=


16 - x = 3
x=


5 - x = 10
x=


12 - x = 15
x=


x - 17 = 5
x=


x - 20 = 17
x=


x - 9 = 8
x=


x - 1 = 6
x=


x - 9 = 20
x=


x - 0 = 17
x=


x - 0 = 7
x=


x - 3 = 9
x=


x - 6 = 5
x=


x - 10 = 17
x=