Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
14 + x = 4
x=


6 + x = 20
x=


7 + x = 1
x=


14 + x = 1
x=


6 + x = 1
x=


16 + x = 18
x=


8 + x = 10
x=


15 + x = 13
x=


17 + x = 6
x=


8 + x = 4
x=


11 - x = 20
x=


9 - x = 11
x=


5 - x = 3
x=


20 - x = 3
x=


5 - x = 8
x=


17 - x = 8
x=


1 - x = 16
x=


13 - x = 2
x=


3 - x = 13
x=


16 - x = 4
x=


x - 13 = 18
x=


x - 7 = 19
x=


x - 12 = 1
x=


x - 6 = 2
x=


x - 5 = 9
x=


x - 19 = 14
x=


x - 1 = 5
x=


x - 9 = 10
x=


x - 9 = 4
x=


x - 8 = 12
x=