Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
36 + x = 28
x=


2 + x = 27
x=


2 + x = 20
x=


32 + x = 24
x=


10 + x = 19
x=


36 + x = 36
x=


45 + x = 40
x=


33 + x = 16
x=


39 + x = 37
x=


14 + x = 32
x=


5 - x = 15
x=


14 - x = 18
x=


36 - x = 5
x=


2 - x = 28
x=


6 - x = 21
x=


9 - x = 34
x=


7 - x = 35
x=


35 - x = 26
x=


37 - x = 9
x=


7 - x = 5
x=


x - 42 = 17
x=


x - 7 = 41
x=


x - 5 = 37
x=


x - 23 = 39
x=


x - 21 = 44
x=


x - 49 = 37
x=


x - 0 = 36
x=


x - 21 = 16
x=


x - 18 = 4
x=


x - 10 = 49
x=