Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
8 x 8 =
6 x 6 =
9 x 8 =
5 x 1 =
4 x 5 =
8 x 9 =
3 x 8 =
1 x 4 =
7 x 10 =
2 x 8 =
3 x 5 =
10 x 6 =
8 x 3 =
6 x 1 =
1 x 9 =
5 x 9 =
6 x 1 =
4 x 5 =
8 x 8 =
5 x 1 =
2 x 2 =
9 x 5 =
9 x 10 =
9 x 6 =
9 x 10 =
4 x 2 =
4 x 3 =
8 x 2 =
5 x 3 =
2 x 6 =
2 x 7 =
5 x 7 =
7 x 8 =
1 x 5 =
6 x 6 =
5 x 8 =
8 x 4 =
2 x 7 =
4 x 10 =
3 x 3 =
10 x 6 =
4 x 4 =
8 x 2 =
6 x 3 =
4 x 7 =
9 x 6 =
3 x 3 =
2 x 10 =
1 x 3 =
4 x 6 =
9 x 9 =
4 x 6 =
3 x 6 =
3 x 6 =
5 x 5 =
9 x 5 =
10 x 3 =
9 x 8 =
4 x 4 =
10 x 8 =
1 x 9 =
3 x 3 =
1 x 5 =
3 x 1 =
7 x 6 =
7 x 6 =
4 x 10 =
2 x 6 =
6 x 4 =
2 x 1 =
8 x 10 =
5 x 8 =
3 x 3 =
5 x 6 =
7 x 5 =