Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
81
x 63

  99
x 37

18
x 20

  86
x 50

96
x 87

  34
x 29

12
x 79

  18
x 66

74
x 18

  50
x 95

82
x 18

  92
x 39

90
x 55

  85
x 40

81
x 82

  67
x 62

45
x 66

  89
x 53

76
x 75

  94
x 71

61
x 27

  90
x 64

97
x 99

  29
x 70