Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
777
x 301

  493
x 479

642
x 325

  131
x 938

744
x 436

  892
x 570

946
x 913

  206
x 361

612
x 372

  746
x 981

841
x 235

  274
x 166

183
x 503

  969
x 334

691
x 553

  280
x 462

788
x 691

  873
x 422

947
x 923

  366
x 687

365
x 249

  264
x 303

171
x 384

  599
x 700