Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
862
x 594

  625
x 398

568
x 803

  263
x 101

531
x 887

  372
x 646

833
x 180

  650
x 75

938
x 907

  753
x 634

973
x 186

  635
x 509

361
x 766

  588
x 347

654
x 349

  904
x 510

875
x 523

  840
x 436

333
x 94

  474
x 783

912
x 764

  435
x 742

875
x 74

  750
x 811