Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
647
x 449

  306
x 505

331
x 352

  467
x 628

520
x 973

  760
x 295

337
x 465

  235
x 258

535
x 390

  140
x 205

870
x 996

  380
x 747

355
x 791

  340
x 73

368
x 737

  317
x 935

194
x 538

  445
x 439

823
x 831

  998
x 335

805
x 755

  565
x 132

228
x 717

  329
x 681