Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3 x 5 =
9 x 2 =
10 x 11 =
1 x 6 =
8 x 15 =
1 x 6 =
6 x 14 =
4 x 10 =
9 x 13 =
10 x 18 =
6 x 12 =
2 x 3 =
3 x 3 =
7 x 12 =
5 x 16 =
9 x 14 =
10 x 16 =
8 x 19 =
4 x 16 =
3 x 2 =
6 x 5 =
4 x 2 =
10 x 16 =
6 x 16 =
4 x 10 =
7 x 19 =
1 x 17 =
1 x 6 =
10 x 14 =
9 x 9 =
5 x 16 =
1 x 8 =
6 x 17 =
4 x 18 =
7 x 11 =
10 x 3 =
8 x 7 =
3 x 14 =
1 x 16 =
5 x 10 =
3 x 3 =
4 x 7 =
10 x 8 =
7 x 19 =
1 x 11 =
4 x 9 =
3 x 8 =
9 x 17 =
2 x 3 =
8 x 17 =
7 x 14 =
10 x 9 =
10 x 4 =
1 x 1 =
10 x 11 =
5 x 6 =
7 x 17 =
6 x 13 =
3 x 4 =
6 x 6 =
8 x 17 =
7 x 20 =
3 x 11 =
9 x 8 =
7 x 11 =
2 x 7 =
3 x 3 =
8 x 4 =
4 x 16 =
3 x 7 =
4 x 14 =
6 x 1 =
6 x 3 =
7 x 15 =
4 x 3 =