Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
7 x 19 =
10 x 7 =
9 x 16 =
9 x 18 =
1 x 15 =
1 x 8 =
9 x 13 =
10 x 15 =
5 x 18 =
2 x 10 =
9 x 3 =
7 x 7 =
7 x 8 =
3 x 12 =
3 x 9 =
2 x 19 =
4 x 3 =
3 x 6 =
9 x 2 =
2 x 19 =
9 x 4 =
4 x 14 =
9 x 5 =
4 x 6 =
2 x 12 =
8 x 19 =
8 x 9 =
3 x 8 =
9 x 10 =
10 x 3 =
9 x 2 =
1 x 6 =
2 x 6 =
6 x 1 =
4 x 15 =
10 x 3 =
10 x 6 =
9 x 15 =
6 x 4 =
10 x 13 =
8 x 15 =
6 x 10 =
2 x 17 =
9 x 20 =
3 x 17 =
1 x 4 =
9 x 3 =
5 x 1 =
4 x 1 =
1 x 15 =
8 x 2 =
9 x 14 =
4 x 14 =
5 x 17 =
9 x 8 =
5 x 13 =
2 x 1 =
1 x 6 =
9 x 19 =
3 x 2 =
8 x 8 =
3 x 13 =
5 x 14 =
7 x 18 =
7 x 16 =
7 x 9 =
9 x 10 =
2 x 4 =
2 x 11 =
1 x 1 =
10 x 10 =
7 x 2 =
5 x 15 =
4 x 6 =
7 x 13 =