Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
6 x 10 =
10 x 19 =
1 x 20 =
1 x 12 =
7 x 16 =
6 x 2 =
1 x 5 =
8 x 5 =
6 x 15 =
1 x 13 =
4 x 8 =
6 x 17 =
7 x 6 =
10 x 9 =
5 x 17 =
7 x 1 =
3 x 14 =
10 x 7 =
7 x 20 =
9 x 7 =
8 x 8 =
4 x 18 =
7 x 2 =
1 x 4 =
9 x 4 =
8 x 4 =
6 x 8 =
1 x 4 =
7 x 1 =
6 x 2 =
9 x 6 =
1 x 2 =
10 x 20 =
4 x 11 =
10 x 6 =
9 x 15 =
7 x 5 =
6 x 6 =
4 x 14 =
5 x 3 =
9 x 6 =
4 x 8 =
7 x 7 =
6 x 6 =
4 x 4 =
4 x 4 =
5 x 9 =
3 x 7 =
5 x 13 =
9 x 9 =
9 x 16 =
2 x 11 =
1 x 15 =
8 x 7 =
5 x 6 =
5 x 5 =
6 x 16 =
7 x 3 =
2 x 4 =
5 x 10 =
4 x 16 =
7 x 15 =
3 x 18 =
1 x 14 =
5 x 20 =
1 x 8 =
8 x 5 =
9 x 15 =
10 x 14 =
1 x 9 =
10 x 12 =
7 x 9 =
4 x 6 =
6 x 10 =
5 x 1 =