Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4x2=
3x4=
5x3=
5x7=
3x2=
4x7=
3x5=
4x4=
5x1=
5x2=
3x6=
5x5=
5x6=
3x3=
4x8=
4x6=
4x3=
3x9=
4x5=
5x4=
3x1=
4x9=
3x7=
4x1=
3x8=
5x9=
558=
3x5=
4x2=
5x4=
4x3=
5x8=
3x7=
3x1=
4x1=
3x8=
4x8=
4x7=
5x5=
3x2=
5x3=
5x9=
3x9=
4x5=
4x6=
3x6=
4x4=
5x1=
3x4=
5x2=
3x3=
5x6=
5x7=
4x9=
5x3=
4x1=
3x8=
4x3=
4x9=
5x6=
5x4=
3x7=
3x5=
3x3=
4x2=
4x7=
4x4=
3x2=
3x6=
4x6=
5x2=
5x5=
5x1=
5x8=
5x9=
4x8=
4x5=
5x7=
3x4=
3x9=
3x1=