Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !




Meno:_____________________________
 
7x7=
8x1=
9x8=
7x3=
9x3=
7x9=
9x1=
9x4=
7x4=
7x2=
8x4=
8x8=
6x4=
7x6=
8x9=
7x8=
9x5=
8x2=
8x3=
6x8=
8x5=
9x9=
6x6=
8x6=
6x7=
6x1=
8x7=
9x2=
7x5=
6x9=
9x6=
6x5=
6x3=
9x7=
6x2=
7x1=
6x3=
8x6=
8x8=
9x2=
8x9=
7x3=
8x5=
9x6=
7x5=
6x5=
6x9=
9x9=
8x3=
7x9=
9x5=
7x8=
7x6=
6x2=
8x7=
8x1=
7x7=
7x2=
9x8=
6x1=
9x3=
7x4=
9x4=
9x7=
6x6=
7x1=
6x4=
9x1=
8x2=
8x4=
6x8=
6x7=
8x3=
7x2=
6x7=
8x7=
6x2=
6x1=
7x1=
6x8=
6x5=
6x3=
6x9=
6x4=
8x1=
8x2=
9x4=
8x5=
9x9=
7x7=
9x5=
8x6=
7x8=
8x4=
6x6=
9x7=
7x9=
9x6=
7x6=
9x3=
8x9=
9x2=
7x4=
7x5=
8x8=
9x8=
9x1=
7x3=