Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3

1
 x 4

2
=
9

3
 x 5

1
=
9

10
 x 5

6
=
3

8
 x 1

10
=
5

6
 x 1

3
=
8

3
 x 9

10
=
2

2
 x 6

9
=
5

7
 x 8

4
=
8

6
 x 6

1
=
6

10
 x 4

10
=
3

6
 x 6

8
=
3

8
 x 8

7
=