Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3

2
 x 4

6
=
7

5
 x 10

1
=
4

1
 x 7

7
=
10

10
 x 6

3
=
6

9
 x 7

3
=
8

3
 x 3

6
=
6

3
 x 5

10
=
4

4
 x 7

1
=
6

7
 x 3

10
=
8

2
 x 1

2
=
5

8
 x 4

8
=
8

1
 x 3

10
=