Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
7

6
 x 2

4
=
3

3
 x 1

5
=
4

4
 x 6

5
=
5

9
 x 3

7
=
1

1
 x 6

6
=
7

1
 x 7

9
=
3

8
 x 6

1
=
5

5
 x 1

6
=
1

10
 x 3

3
=
4

4
 x 8

4
=
9

8
 x 4

3
=
7

10
 x 7

6
=