Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
5

6
 - 1

3
=
9

15
 - 8

5
=
5

1
 - 5

6
=
4

4
 - 2

7
=
5

5
 - 2

7
=
8

4
 - 6

3
=
8

100
 - 8

10
=
5

3
 - 9

5
=
9

7
 - 7

10
=
2

12
 - 7

4
=
3

10
 - 7

1
=
3

8
 - 8

8
=