Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
9

5
 - 3

8
=
9

35
 - 4

5
=
7

3
 - 2

1
=
9

6
 - 1

5
=
1

6
 - 1

9
=
1

6
 - 5

2
=
1

35
 - 6

7
=
10

5
 - 8

3
=
9

1
 - 8

1
=
5

14
 - 1

2
=
10

2
 - 8

3
=
7

8
 - 8

9
=