Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
8

8
 - 6

5
=
9

6
 - 5

1
=
4

5
 - 5

4
=
10

1
 - 5

10
=
6

1
 - 5

5
=
5

10
 - 1

10
=
3

30
 - 7

5
=
4

1
 - 1

1
=
9

5
 - 8

7
=
5

4
 - 9

2
=
7

5
 - 6

3
=
5

2
 - 10

10
=